SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 276
Stacks Image 279

BOGOLJUB MIKAN NIKOLIĆ

Stacks Image 34345
Rođen 19. novembra 1942. u Sarajevu. Završio gimnaziju u Sarajevu 1968, i počeo raditi za TV Sarajevo. Završava školu za tonskog majstora 1971. Od 1972. radio na kulturnim i umjetničkim programima, TV filmovima, serijama, dramama.

Od 1994. do 2003. radi za SaGA produkciju  kao ton majstor. Od 2003. ponovo radi za TV Bosne i Hercegovine kao ton majstor.


© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic