SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 276
Stacks Image 279

FUAD MULAHASANOVIĆ

Stacks Image 33834

Rođen 1952. u Sarajevu. Završio Politehničku školu i specijalni kurs za mikromana u Zagrebu. Počeo raditi kao mikroman na TV Sarajevo 1970. Radio kao tonac na dva igrana filma: "Otac na službenom putu" - Emir Kusturica i "Azra" - Mirza Idrizović.
Tokom rata pridružio se SaGA produkciji, gdje je imao udjela u produkciji većine dokumentarnih filmova. Bio je jedan od važnijih članova u SaGA produkciji.
Umro je u Sarajevu 1995.

© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic