SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 252
Stacks Image 254

MEHMED AKŠAMIJA

Stacks Image 31259

Rođen u Višegradu, 1954. Diplomirao Odsjek fotografije na akadameiji FAMU u Pragu. Započeo je postdiplomski studij 1978/79. a doktorski rad je odbranio 1981.
Od 1983. radi je kao profesor fotografije na Akademiji likovnih umjetnosti i Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Mehmed Akšamija je profesionalni fotograf, foto dizajner, grafički dizajner i filmski radnik.
Član je Udruženja filmskih radnika, udruženja umjetnika BiH, FEP (Federation of European Photographers - Paris) i WCPP (World Council of Professional Photographers - New York).

© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic