SaGA Production - Sarajevo

MIDHAT AJANOVIĆ

Stacks Image 252
Stacks Image 254

Midhat Ajanović Ajan je pisac i filmski autor rođen u Sarajevu (BiH) 1959. godine. Studirao je novinarstvo u Sarajevu i animaciju u Zagrebu (Hrvatska). U periodu između 1984 - 1992 realizirao je sedam profesionalnih kratkometražnih animiranih filmova.
Od 1994. živi u Göteborgu (Svedska) gdje je studirao filmologiju.
Redavno predaje film i animaciju na više švedskih filmskih škola i piše za Göteborg-Posten. Do sada je objavio više knjiga u različitim žanrovima i na nekoliko jezika. Neke od njegovih knjiga bave se teorijom i historijom animiranog filma. Najnovije knjige iz te oblasti su De visuella tonsättarna (“Kompozitori vizuelnog”, Optimal Press, Gothenburg 2005) na švedskom jeziku i Animazione e relismo ("Animacija i realizam”, Cuem, Milan, 2006) na italijanskom.
Radio je i kao organizator i umjetnički direktor festivala animiranog filma u Podgorici (Crna Gora 1988), Zagrebu (Hrvatska 2002) i Eksjöu (Svedska 2003) i bio član mnogih žirija na međunarodnim festivalima animacije i karikature.
Bavi se i književnosću, novinarstvom kao i novinskom karikaturom. Za svoj rad višestruko je nagrađivan na festivalima i izložbama širom svijeta.

© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic