SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 276
Stacks Image 279

RANKO RIHTMAN

Stacks Image 34451

Rođen 1948. Kompozitor, pijanist, dirigent. Piše aranžmane za kamerni, plesni i simfonijski orkestar. Diplomirao etnomuzikologiju i dirigovanje u Muzičkoj akademiji  u Sarajevu. Od 1982-1983. pohađao kurs za aranžman u Berkley College of Music , Boston (USA). Učestvovao je u Evrovizijskom takmičenju 1981. kao aranžer i dirigent. Bio je dugogodišnji član sarajevske pop/rok grupe "INDEXI'. Surađivao je sa mnogim ansamblima klasične, pop i rok muzike  (Sarajevski filharmonijski orkestar, Sarajevski orkestar opere, Simfonijski orkestar RTV Slovenija, Hor i Orkestar "Glinka"
St. Petersbourgha, rok grupa "Bijelo dugme"). Piše muziku za TV, pozorište  i filmove ("Savršeni krug" - A. Kenović, "Miris dunja" - M. Idrizović, itd.). Živi u Izraelu od 1992. Radi kao profesor džez harmonije i aranžer u "Hed" univerzitetu savremene muzike, Tel Aviv.

© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic