SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 276
Stacks Image 279

VEDRAN HRUSTANOVIĆ

Stacks Image 33095

Rođen 05.07.1982. u Sarajevu. U Sarajevu  završio 1997.  osnovnu školu  “Silvije Strahimir Kranjcevic”, a 2001 godine  Prvu gimnaziju u Sarajevu. Trenutno je apsolvent na odsjeku “produkt dizajn” na Akademiju Likovnih umjetnosti.
2005. godine dobio prvi profesionalni scenografski zadatak, multitalent show za jednu lokalnu televiziju, a 2007 završava i svoj prvi filmski projekt kao scenograf na kratkom filmu „Brod Ludaka“ ( „La nef des fous“) mladog belgijskog režisera Mathiass Lebeera.
U 2008. godini radio nekoliko projekata kao scenograf: igrani film “Snijeg“ Aide Begić i seriju „Krv nije voda“. Envera Puške.
Kao scenograf, zajedno sa Naidom Begović radio 2009. godine na igranom filmu „Jasmina“ Nedžada  Begovića.
U istoj godini radio scenografiju za nekoliko reklama za poznate regionalne klijente i  nekoliko poslova za Upravu grada Sarajevo.
2010. bio je scenograf  na  kratkom filmu „Snovi“ Reshada Kulenovića i igranom filmu „Show must go on“ Ahmeda Imamovića.
Član je Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera BiH.
Sin je jednog od najpoznatijih BiH scenografa Kemala Hrustanovića.

© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic