SaGA Production - Sarajevo

INFRASTRUKTURA

Stacks Image 285

Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" smješten je par kilometara jugozapadno od grada. Kvalitet rada, sigurnost, ekspeditivnost i bezbjednost putnika i letjelica rezultirali su proglašenjem Međunarodnog Aerodroma Sarajevo najboljim u Evropi sa prometom do milion putnika godišnje.

TELEKOMUNIKACIJE
Telekomunikacijski sistem u Bosni i Hercegovini je razvijen prema svim modernim standardima u svijetu. Sa postojećim kapacitetima moguće je pružiti sve vrste telekomunikacijskih usluga prema 225 zemalja.

BANKARSKI SISTEM
Konvertibilna marka ili KM je valuta države Bosne i Hercegovine (1KM : 0,51129 EURO; 1KM : 1,45 USD).

PUTEVI
Započele su pripreme za izgradnju modernog autoputa koji će povezivati sjever i jug zemlje. Ovaj autoput će biti dio Evropskog koridora 5C.

ZDRAVSTVO
Bosna i Hercegovina, naročito grad Sarajevo, imaju razvijenu zdravstvenu infrastrukturu. U Sarajevu je koncetrisano 40% svih kapaciteta i kadrova iz oblasti zdravstva. Hitna pomoć dežura 24 sata, pozivni broj je 124.



Photograph: MILENKO UHERKA
© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic