SaGA Production - Sarajevo

KAKO KUPITI

Stacks Image 32258

NAPOMENA: Moguće je poručiti posebnu, tj. po ličnom izboru, listu ulica. Takav paket podrazumijeva narudžbu od najmanje 5 ulica, pošto ovakva narudžba zatijeva dodatni angažman ekipe i tehničkih kapaciteta. Cijena se formira na bazi od 3,00 Eura po jednoj ulici.

  • Kliknite na dugme "Add to Cart" i unesite broj ulica koje želite da kupite.
  • Na našu e-mail adresu saga@sagafilm.com pošaljite spisak izabranih ulica.
  • Nakon što uplatite navedeni iznos na naš PayPal račun, poslat ćemo Vam link i šifru za preuzimanje (dawnload) filmova.

© 2014-2019 Ismet Nuno Arnautalic