SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 219849
Stacks Image 219853
Stacks Image 219851
Stacks Image 219861
Stacks Image 219857
Stacks Image 219859
Stacks Image 219855

Stacks Image 219765

OPĆINA NOVO SARAJEVO

Stacks Image 219793

Općina Novo Sarajevo jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i jedna od četiri općine Grada Sarajeva.
Prema popisu iz 1991. godine, Općina Novo Sarajevo obuhvatala je površinu od 47,15 kvadratnih kilometara. Na tom prostoru živjelo je oko 95.000 stanovnika. Nakon rata 1992-1995. godine, novim ustrojem Grada Sarajeva, Općina Novo Sarajevo obuhvata površinu od 11,43 kvadratna kilometra. Prema procjeni iz 2004. godine na prostoru Općine Novo Sarajevo živi oko 75.000 stanovnika.
Općina Novo Sarajevo je nastala kao rezultat velike izgradnje i razvoja grada šezdesetih i sedamdesetih godina 20. vijeka.
Smještena u sredini Sarajevskog polja između Općine Centar i Općine Novi Grad.
Spada u najrazvijenije općine Federacije BiH. Općina je urbani, administrativni, kulturni, obrazovni, zdravstveni i poslovni centar Grada Sarajeva.
Općina Novo Sarajevo bila je među najnaseljenijim gradskim općinama.

Tekst je u fazi izrade


© 2014 Ismet Nuno Arnautalic