SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 10520

FILMOVI


Po završetku rata u Bosni i Hercegovini, SaGA je intenzivirala produkciju igranih filmova. Mnoge producentske kompanije snimile su svoje filmove koristeći naše ljudske i tehničke resurse, poput WELCOME TO SARAJEVO (Dragon Pictures and Miramax), HOW COULD I FORGET SARAJEVO (Capa Drama), TERRITORIO COMANCHE (Tornasol Films), SHOT THROUGH THE HEART (HBO and Vailstar), WHERE ESKIMOS LIVE (TiMe Film).
SaGA je bila izvršni producent prvog igranog filma Ahmeda Imamovića GO WEST.

Stacks Image 103
Stacks Image 117
Stacks Image 115

© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic