SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 219933
Stacks Image 219935
Stacks Image 219937
Stacks Image 219939
Stacks Image 219941
Stacks Image 219943
Stacks Image 219945
Stacks Image 219966

OPĆINA STARI GRAD

Stacks Image 219885
Na osnovu Ustava Republike Bosne i Hercegovine, 16. decembra 1977. godine, donesena je Odluka o osnivanju Općine Stari Grad.
Tom odlukom određene su općinske granice i navedena naseljena mjesta i lokaliteti koji će pripadati Općini Stari grad. Općina Stari Grad jedna je od devet općina Kantona Sarajevo, jedna od četiri općine Grada Sarajeva  i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Sarajeva. Na prostoru današnjeg Sarajeva od davnina je bilo naselja, od neolita preko Ilira i Rimljana do srednjovjekovnog Trgovišta, seoskih naselja Koševa, Bistrika, Bjelava, Radilovića, Brodca, ali kao urbano mjesto Sarajevo se počinje razvijati sredinom 15. vijeka podizanjem upravnog dvora ili saraja Gazi Isa-bega Ishakovića. Uža lokacija tog saraja je prostor bivše kasarne Druge armijske oblasti (u blizini Turbeta 7 braće) a danas zgrade Ministarstva odbrane BiH.
Proces formiranja grada Sarajeva, a time i ulica i trgova započeo je prije 5 vijekova i odvijao se nekada jače a nekada slabije. Stari dio grada sa svojim ulicama i trgovima predstavljao je glavninu naselja. Prve mahale (gradske četvrti) nastale su oko Isa-begovih zadužbina u kojima se formiraju i prve ulice uz stare trase puteva.
Oko prvih saobraćajnica u naselju počeo je i intenzivan razvoj koji je trajao sve do početka 17. vijeka kada je u cjelini bio izgrađen gradski teritorij. Pred kraj turske uprave grad je ima 328 sokaka, čikmi, mejdana koji su bili teritorijalno organizovani u 104 veće jedinice – mahale. Mahale se prototipovi današnjih mjesnih zajednica. 
Danas je na području Općine Stari Grad evidentirano 5 trgova i 339 ulica.

Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 21. maja, 2001. godine, jednoglasno je usvojena Odluka da će se 2. maj ubuduće obilježavati kao Dan Općine Stari Grad. Tog datuma, 1992. godine odlučivalo se o sudbini Starog Grada i Sarajeva.
Prvi put je 2. maj proslavljen kao Dan Općine Stari Grad Sarajevo 2002. godine. Od tog dana pa do danas Dan Općine Stari Grad obilježava se svečano, kroz različite kulturne, sportske, zabavne, te sadržaje posvećene boračkoj populaciji, kao i najmlađima.
© 2014 Ismet Nuno Arnautalic