SaGA Production - Sarajevo


Stacks Image 32213
SARAJEVSKE PRIČE
- printana verzija knjige
Izaberite način plaćanja.
Za dodatne informacije o plaćanju i slanju knjige, kliknite na 1 ili 2.
1. DODATNE INFORMACIJE ZA PLAĆANJE PREKO WESTERN UNION-A
Za slanje novca preko Western Union-a potrebmo je slijedeće:
- vaš dokumenat o identifikaciji
- ime i prezime osobe kojoj uplaćujete određeni iznos (
ISMET ARNAUTALIĆ)
- da znate zemlju u koju šaljete novac (
BOSNA I HERCEGOVINA)
- iznos koji šaljete zavisi od zemlje u koju šaljete

IZNOSI - Knjiga + poštanski troškovi:
EUROPA -
30,73 EURA (17,90 +12,83)
AMERIKA I KANADA:
33,75 EURA (17,90 +15,85)
AUSTRALIJA, NOVI ZELAND I MEKSIKO:
35,34 EURA (17,90+17,74)
BOSNA I HERCEGOVINA:
26,81 EURA (23,85 + 2,97) U cijenu knjige za BIH uključen je PDV 17%


- na iznos koji uplaćujete treba dodati 4,00 Eura za naknadu slanja

Nakon što izvršite transfer novca molimo Vas da nam pošaljete na naš email
saprice@sagafilm.com Vašu adresu na koju ćemo poštom poslati knjigu.

2. DODATNE INFORMACIJE ZA PLAĆANJE PREKO PAY PAL-a
Za plaćanje preko PayPal-a potrebno je da imate otvoren PayPal account.
Ako nemate PayPal account možete ga vrlo jednostavno otvoriti.

KAKO SE OTVARA PAYPAL ACCOUNT (link)

Cijena knjige sa troškovima transporta:
EUROPA - 30,73 EURA (17,90 +12,83)
AMERIKA I KANADA:
33,75 EURA (17,90 +15,85)
AUSTRALIJA, NOVI ZELAND I MEKSIKO:
35,34 EURA (17,90+17,74)
BOSNA I HERCEGOVINA:
26,82 EURA (23,85+ 2,97) U cijenu knjige za BIH uključen je PDV 17%

KAKO PORUČITI KNJIGU:
- Kliknite na odgovarajuće žuto dugme "Add to Cart".
- Upišite broj primjeraka koji želite (ako je više od 1)
- Kliknite na "Checkout With PayPal"

ZA PLAĆANJE PREKO PAY PAL-A IZABERITE ZEMLJU I KLIKNITE NA "ADD TO CART"

EUROPE
30,73 EUR
USA & CANADA
33,75 EUR
AUSTRALIA & MEXICO
35,34 EUR
BIH
26,82 EUR

Stacks Image 32398
PRIČE O MUZICI, INDEXIMA I PRIJATELJSTVU - printana verzija knjige
Izaberite način plaćanja.
Za dodatne informacije o plaćanju i slanju knjige, kliknite na 1 ili 2.
1. DODATNE INFORMACIJE ZA PLAĆANJE PREKO WESTERN UNION-A
Za slanje novca preko Western Union-a potrebmo je slijedeće:
- vaš dokumenat o identifikaciji
- ime i prezime osobe kojoj uplaćujete određeni iznos (
ISMET ARNAUTALIĆ)
- da znate zemlju u koju šaljete novac (
BOSNA I HERCEGOVINA)
- iznos koji šaljete zavisi od zemlje u koju šaljete - (Knjiga+poštanski troškovi):
EUROPA - 40,34 EURA (20,45+19,89)
AMERIKA I KANADA:
45,35 EURA (20,45+24,90)
AUSTRALIJA, NOVI ZELAND I MEKSIKO:
48,73 EURA (20,45+28,27)
BOSNA I HERCEGOVINA:
52,60 KM (23,40 EURA) (46,80 + 5,80)

- na iznos koji uplaćujete treba dodati 4,00 Eura za naknadu slanja

Nakon što izvršite transfer novca molimo Vas da nam pošaljete na naš email
indexi@sagafilm.com Vašu adresu na koju ćemo poštom poslati knjigu.

2. DODATNE INFORMACIJE ZA PLAĆANJE PREKO PAY PAL-a
Za plaćanje preko PayPal-a potrebno je da imate otvoren PayPal account.
Ako nemate PayPal account možete ga vrlo jednostavno otvoriti.

KAKO SE OTVARA PAYPAL ACCOUNT (link)

Cijena knjige sa troškovima transporta:
EUROPA -
40,34 EURA (20,45+19,89)
AMERIKA I KANADA:
45,35 EURA (20,45+24,90)
AUSTRALIJA, NOVI ZELAND I MEKSIKO:
48,73 EURA (20,45+28,27)
BOSNA I HERCEGOVINA:
52,60 KM (23,40 EURA) (46,80 + 5,80)


KAKO PORUČITI KNJIGU:
- Kliknite na žuto dugme "Add to Cart".
- Upišite broj primjeraka koji želite (ako je više od 1)
- Kliknite na "Checkout With PayPal"


Čim dobijemo obavijest od PayPala da je izvršeno plaćanje, poslat ćemo knjigu poštom na Vašu adresu.

ZA PLAĆANJE PREKO PAY PAL-A IZABERITE ZEMLJU I KLIKNITE NA "ADD TO CART"

EUROPE
40,34 EUR
USA & CANADA
45,35 EUR
AUSTRALIA & MEXICO
48,73 EUR
BIH
26,38 EUR

Stacks Image 31854
THE STREET AND SQUARES OF SARAJEVO OLD TOWN MUNICIPALITY
Electronic version
(Pdf)
Bosnian and English languages
15,00 EUR
Once you make the payment of above amount, we'll send you pdf

Stacks Image 31897
THE STREET AND SQUARES OF SARAJEVO CENTAR MUNICIPALITY
Electronic version
(Pdf)
Bosnian and English languages
15,00 EUR
Once you make the payment of above amount, we'll send you pdf.

Stacks Image 31942
THE STREET AND SQUARES OF NEW SARAJEVO MUNICIPALITY
Electronic verison
(Pdf)
Bosnian and English languages
15,00 EUR
Once you make the payment of above amount, we'll send you pdf file.

Stacks Image 31988
THE STREET AND SQUARES OF NEW TOWN SARAJEVO MUNICIPALITY
Electrinic version
(Pdf)
Bosnian and English languages
15,00 EUR
Once you make the payment of above amount, we'll send you pdf file.
© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic