SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 219843
Stacks Image 219828
Stacks Image 219845
Stacks Image 219847
Stacks Image 219841
Stacks Image 219774

OPĆINA NOVI GRAD

Stacks Image 219794
Općina Novi Grad Sarajevo je najmlađa i najveća  općina Grada Sarajeva, formirana 1978. godine. Ubrzanom privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva podignuta su velika stambena naselja sa pratećim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima, da bi nakon ratnih dejstava i gubitaka u periodu 1992.- 1995. ponovo otpočeo proces intenzivne obnove i izgradnje općine. Danas, općina Novi Grad Sarajevo ima karakter moderne lokalne samouprave i epitet povoljnog ambijenta za život i poslovanje, kroz kontinuirana ulaganja u izgradnju infrastrukture i kapitalne investicije u iznosu od preko 50 % sredstava iz budžeta Općine godišnje.
© 2014 Ismet Nuno Arnautalic