SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 219849
Stacks Image 219853
Stacks Image 219851
Stacks Image 219861
Stacks Image 219857
Stacks Image 219859
Stacks Image 219855
Stacks Image 219765

OPĆINA NOVO SARAJEVO

Stacks Image 219793
Područje Općine Novo Sarajevo obuhvata središnji dio Sarajevskog polja, plodne doline smještene između visokih planina Bjelašnice, Igmana i Trebevića. Prostire se na površini od 9,9 kvadratnih kilometara, unutar zemljopisnih koordinata 43.526 N i 18.243 E, na prosječnoj nadmorskoj visini 500 metara. Općina Novo Sarajevo je jedna od devet općina Kantona Sarajevo i  jedna od četiri općine Grada Sarajeva. 
Povijest Novog Sarajeva, odnosno nekih dijelova današnje Općine Novo Sarajevo, kao službenog gradskog teritorija počinje devedesetih godina devetnaestoga vijeka, kada austrougarska uprava reorganizira dotadašnji teritorijalni ustroj grada i novonastalo naselje (prostor današnje mjesne zajednice Dolac) ujedinjuje s mahalom Pofalići. Cijelo područje dobiva naziv Gradski Pofalići i postaje dijelom Kotara Koševo, jednog od sedam gradskih kotareva. Od tada, tokom idućih stotinu i više godina, spomenuto naselje prati sudbinu Grada i prolazi brojne reorganizacije u administracijskom smislu. Prema popisu iz 1991. godine, Općina Novo Sarajevo je obuhvatala površinu od 47,15 kvadratnih kilometara. Na tom prostoru živjelo je oko 95.000 stanovnika. Nakon rata 1992-1995. godine, novom organizacijom Grada Sarajeva, Općina Novo Sarajevo obuhvata površinu od 11,43 kvadratna kilometra. Prema procjeni iz 2004. godine, na prostoru Općine Novo Sarajevo živi oko 75.000 stanovnika.   Općina Novo Sarajevo je nastala kao rezultat velike izgradnje i razvoja grada šezdesetih i sedamdesetih godina 20. vijeka. Smještena je u sredini između Općine Centar i Općine Novi Grad. Prije rata, Općina Novo Sarajevo bila je jedna od najrazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Oko 40% radne snage bilo je zaposleno u industriji. Tokom rata (1992-1995), privreda je u potpunosti uništena. Deset godina nakon Dejtonskog sporazuma u općini se vrši prestruktuiranje privrede, obnova uništenih kapaciteta i privatizacija.
Danas, Općina Novo Sarajevo spada u najrazvijenije općine Federacije BiH. Općina je urbani, administrativni, kulturni, obrazovni, zdravstveni i poslovni centar Grada Sarajeva. Općina Novo Sarajevo danas obuhvata područje naseljenih mjesta u sastavu slijedećih mjesnih zajednica: Dolac, Čengić-Vila I, Čengić-Vila II, Gornji Kovačići, Gornji Velešići, Grbavica I, Grbavica II, Hrasno, Hrasno Brdo, Kvadrant, Kovačići, Malta, Pofalići, Pofalići II, Trg Heroja, Velešići, Vraca i Željeznička.


© 2014 Ismet Nuno Arnautalic