SaGA Production - Sarajevo

Stacks Image 10987
Stacks Image 10997
Stacks Image 10989
Stacks Image 10991
Stacks Image 10993
Stacks Image 10995

JASMINA


Astmatična nana (SAFA) i njena šestomjesečna unuka (JASMINA) izmještene su iz opkoljenog Sarajeva humanitarnim konvojem u mirnodopski gradić na Jadranu. Sticajem okolnosti jedini komšija im je alkoholičar (STIPE). Pravi im svakodnevne probleme i komplikuje život.
U jednom od astmatičnih napada, nemajući izbora, Safa zvoni Stipi na vrata i daje mu bebu. Stipe (privremeno) počinje da se brine o bebi Jasmini. Safa umire u bolnici. Stipe ostaje sam sa bebom. Nezgrapan je, smiješan. Ona postaje njegov jedini životni smisao. On više nije spreman da ikome da Jasminu.
U jednom momentu neko zvoni na vrata. Stipo prepoznaje Jasmininu majku. Uprkos svim unutrašnjim lomovima vraća Jasminu majci.
Stipe (opet) ostaje sam.

Kategorija: Film
Format: HDCAM / 35mm
Trajanje: 90 min
Datum proizvodnje: 2009
Producent:
Ismet Arnautalić
Asistent reditelja:
Daniela Gogić
Scenografi:
Vedran Hrustanović / Naida Begović
Reditelj:
Nedžad Begović
Glumci: Zijah Sokolović / Nada Djurevska / Amila Djikoli / Amina Begović / Zlatan Zuhrić / Iija Zovko / Aleksandar Seksan / Mediha Musliović / Mirvad Kurić / Emina Muftić / Tatjana Šoić
Montaža:
Ismet Arnautalić
Kostim:
Ina Arnautalić / Hatidža Nuhić
Kamera:
Almir Djikoli
Muzika:
Enes Zlatar & Ranko Rihtman
Scenario:
Nedžad Begović


© 2014-2023 Ismet Nuno Arnautalic