SaGA Production - Sarajevo

LOKACIJE

Stacks Image 932
Stacks Image 1107
Stacks Image 1109
Stacks Image 1111
Stacks Image 1200
Stacks Image 1211
Stacks Image 1213
Stacks Image 1215
Stacks Image 1217
Stacks Image 1226
Stacks Image 1228
Stacks Image 1237
Stacks Image 1283
Stacks Image 1285
Stacks Image 1287
Stacks Image 1289
Stacks Image 1305
Stacks Image 1307

BOSNA i HERCEGOVINA je država sa hiljadugodišnjom istorijom. U njoj možete naći tragove ilirskog, rimskog, otomanskog, austrougarskog i savremenog perioda (uključujući i ratni perod). Osim tragova različitih istorijskih perioda, u Bosni i Hercegovini postoje raznovrsne lokacije: planine, ravnice, rijeke, jezera, slapovi, mora, kao i urbani i seoski ambijenti.

Na vaš zahtjev, koji podrazumijeva opis tražene lokacije, poslat ćemo vam prijedloge fotografija odgovarajućih lokacija.Fotografije: MILENKO UHERKA
© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic