SaGA Production - Sarajevo


TEMPERATURE I SVJETLO


Stacks Image 298

Navedene temperature su prosječne mjesečne temperature.
Vrijeme izlaska i zalaska sunca je vrijeme prvog dana i posljednjeg dana u mjesecu.
Vremenska zona: UT + 1.00 sat.
U periodu računanja ljetnog vremena potrebno je dodati 1 sat na podatke u tabeli.Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
August
Septembar
Octobar
Novembar
Decembar

Izlazak sunca
07:21 - 07:05
07:04 - 06:25
06:24 - 06:31
06:29 - 05:40
05:39 - 05:08
05:07 - 05:07
05:08 - 05:33
05:34 - 06:08
06:09 - 06:42
06:43 - 06:21
06:22 - 06:59
07:00 - 07:20

Celsiusa
-0.2
+1.6
+5.4
+9.2
+14.3
+17.4
+19.2
+18.9
+15.0
+10.4
+4.8
+0.7

Zalazak sunca
16:19 - 16:55
16:56 - 17:32
17:34 - 19:11
19:13 - 19:47
19:49 - 20:21
20:21 - 20:33
20:32 - 20:12
20:10 - 19:25
19:23 - 18:30
18:28 - 16:39
16:37 - 16:11
16:10 - 16:18


© 2014-2023 Ismet Nuno Arnautalic