SaGA Production - Sarajevo

KORISNE INFORMACIJE

Stacks Image 300

Bosna i Hercegovina je smještena na jugoistoku Evrope, u zapadnom dijelu Balkana. Ukupna površina zemlje je 51.129 km². Graniči sa Hrvatskom na sjeveru, sjeverozapadu i jugu (ukupna dužina granice: 932 km), te sa Srbijom na istoku (ukupna dužina granice: 312 km) i Crnom Gorom (ukupna dužina granice: 215 km).

Glavni grad je Sarajevo. Nezavisnost je stekla 1. marta 1992. godine. Prema međunarodnim procjenama iz 2006. godine, broj stanovništva iznosi 4.498.976. Službeni jezik je bosanski, hrvatski i srpski.

Na krajnjem jugu Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more, u dužini od 20 km, koji se nalaze na teritoriji općine Neum. Granice Bosne i Hercegovine su uglavnom prirodnog porijekla i uglavnom je čine rijeke Drina, Sava i Una, te planine kao Dinara na jugozapadu zemlje.

Klima Bosne i Hercegovine je umjereno kontinentalna sa toplim ljetima i hladnim zimama. Područja sa velikom nadmorskom visinom imaju kratka hladna ljeta i duge žestoke zime. Primorje i jug zemlje imaju blagie kišovite zimama.

Važno je spomenuti da je prisutnost triju vjera u Bosni i Hercegovini imala ogroman uticaj na kulturni razvoj zemlje. Sarajevo je jedini grad pored Jerusalima, koji ima pravoslavnu crkvu, džamiju i katoličku crkvu kao i sinagogu udaljene 100 metara jedne od drugih.

© 2014-2021 Ismet Nuno Arnautalic